LOOPBAANBEGELEIDING, COACHING, OPLEIDING EN TRAINING

Loopbaanzelfsturing

Op zoek naar een vernieuwende impuls in werk en loopbaan?

Koersbepaling

Duurzame inzetbaarheid is een actueel thema. Het domein mens en werk en de arbeidsmarkt zijn in deze tijd beweeglijker en complexer dan ooit tevoren. Individueel doet dat voortdurend een appèl op het actueel houden van de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dat vraagt steeds meer persoonlijk leiderschap in de eigen loopbaan. Ook voor organisaties  is de vraag hoe medewerkers geïnspireerd, zelfsturend en vernieuwend inzetbaar blijven steeds belangrijker.

Persoonlijk leiderschap in de eigen loopbaan betekent dat mensen zich bewust zijn van hun wensen en talenten en de bijdrage die ze willen leveren. Ook het nemen van de eigen verantwoordelijkheid om geïnspireerd door de eigen bezieling, energie en talent keuzes te maken is een kenmerk van dat persoonlijk leiderschap.

In een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen is dat echter geen sinecure. Mensen kunnen  niet langer steunen op de de bekende structuren en regelgeving en staan dus voor de krachtproef om op eigen kracht  antwoorden op veranderingen te vinden.

Wie ben ik, wat wil en kan ik

In een traject koersbepaling wordt op een inspirerende en gedegen wijze verkend waar je staat in je loopbaan. Verandering doet een appèl op het ontdekken van de eigen identiteit en talenten. Dat maakt het mogelijk om vanuit vertrouwen de stap naar de toekomst te zetten. De ontwikkeling van loopbanen, het functioneren in het werk en het plezier daarin wordt in belangrijke mate bepaald door het bewustzijn van zelfsturing en vitaliteit.

Een zo goed mogelijke afstemming tussen persoon (wie ben ik, wat wil en kan ik) en werk bevordert de effectiviteit, de satisfactie, de persoonlijke groei en het succes . Het is een kunst en een noodzaak om in dienst van jezelf  en een optimale bijdrage aan de samenleving die afstemming optimaal te houden.

In dit afstemmingsproces is het belangrijk dat mensen een zo volledig en helder mogelijk inzicht krijgen in hun persoonlijke drijfveren, zingeving, kwaliteiten en mogelijkheden.

Niet iedereen heeft voor zichzelf voldoende duidelijkheid over de vraag in welke richting men de loopbaan verder wil ontwikkelen of de kennis en vaardigheid verder wil uitbouwen. In die gevallen kan een goed begeleide loopbaan(her)oriëntatie, hetzij vanuit de eigen behoefte aan verdere ontwikkeling, hetzij door de omstandigheden gedwongen, een goede stap zijn.

Zo’n oriëntatie kan leiden tot een bij de persoon passend vervolg van de loopbaan. Vanuit een nieuwe of hernieuwde keus wordt de werksituatie veranderd of gecontinueerd. In beide gevallen is sprake van een positieve verandering van de loopbaan.

Een traject loopbaanbegeleiding kan zowel individueel als groepsgewijs worden gevolgd en kan zo nodig worden gecombineerd met een oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *