LOOPBAANBEGELEIDING, COACHING, OPLEIDING EN TRAINING

koersonderzoek

Heroriëntatie

Werken neemt het grootste deel van onze tijd in beslag. Logisch dat je werk wilt doen waarin je je kwaliteiten, bezieling en energie kwijt kunt. Maar iedereen verandert in het leven en ook werksituaties veranderen waardoor heroriëntatie of het zoeken naar een nieuwe uitdaging gewenst of noodzakelijk is.

Inzicht in levensvragen

Het Traject Loopbaancoaching of Koerszoeken helpt in deze zoektocht. Dat begint met een oriënterende en vrijblijvende kennismaking waarin de coachvraag helder wordt en zonodig aangescherpt. Daarna bepalen we samen of dit traject het beste bij je past. Gaan we verder, dan volgen zes tot acht intensieve sessies waarin je inzicht krijgt in je levensvragen. Dat gebeurt via oefeningen, opdrachten en andere ervaringsgerichte werkvormen. Methodieken waarin ratio, gevoel en intuïtie bij elkaar komen en zorgen voor eenheid en bezieling tussen hoofd en hart.

Je kan mijn sessies zien als een gezamenlijke reis waarin we stilstaan bij belangrijke momenten in je leven. Je leert om levenservaringen te aanvaarden en oude emoties en belemmerende denkpatronen los te laten. Vandaaruit ontstaan nieuwe of hernieuwde toekomstwensen. Tijdens deze gezamenlijke reis ben ik een reisgezel die je stimuleert om te praten en wijst op nieuwe paden of valkuilen, maar de cliënt blijft de reisleider en bepaalt de koers.

Opdrachten en reflectieverslagen

Tussen de sessies door maak je opdrachten en reflectieverslagen. Die geven inzicht in de voorgang van het traject en de ontwikkeling daarin. Daarnaast verhelderen ze coachingsvragen en dienen ze als opmaat naar een nieuwe sessie.

Deze aspecten komen in het Loopbaantraject aan bod:

  • Een inventarisatie van persoonlijke belevingen, werkervaringen en de betekenis die daaraan wordt toegekend.
  • Aandacht voor je biografie en het herkennen, verhelderen en vrijmaken van patronen.
  • Opnieuw vaststellen van drijfveren, bezieling, wensen, waarden, talenten en kennis.
  • Onderzoek naar nieuwe kansen en het verhelderen van mogelijke consequenties van een loopbaanwijziging (zowel intern als extern).
  • Formuleren van eigen voorwaarden voor een energieke werkhouding en energiebalans.
  • Herkennen, ‘ontmaskeren’ en loslaten van mogelijk belemmerende beelden en overtuigingen.
  • Het ontwikkelen van een persoonlijk actieplan om de resultaten uit het traject optimaal en concreet te vertalen naar vervolgstappen, ook naar de arbeidsmarkt.

 

Samenvattend:

Een intensief en stimulerend traject dat helpt in het ontwikkelen van een passend, zinvol en vitaliserend loopbaanperspectief!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *