LOOPBAANBEGELEIDING, COACHING, OPLEIDING EN TRAINING

Referenties

Referenties Roel Wink

 

“Ik heb ooit vier gesprekken met Roel gehad. Doel was mij te ondersteunen op mijn weg om weer terug te keren naar mijn professionele passie. Tijdens mijn ziekte periode (prive omstandigheden) is mijn functie aan iemand anders gegeven en van mijn werkgever kreeg ik de ruimte om aan te geven wat ik wilde. Van binnen was ik erg onrustig.

Roel was goed in staat om contact met mij te leggen en snel een vertrouwen band te smeden. In de gesprekken droeg hij intuïtief aan wat nodig was voor mij;  met andere woorden niet via vaste structuren of patronen, maar vanuit de kracht en wijsheid van het moment. Vragen stellend, reflecterend en confronterend en ook aanvullend met eigen persoonlijke ervaringen. Dat laatste gaf me extra steun en leidde tot gelijkwaardigheid in het coach traject. Hij heeft me tussendoor huiswerk gegeven, het beantwoorden van specifieke vragen waarvan hij van mening was dat die relevant waren. Hij keek naar mij als geheel mens; mentaal, gevoel, fysiek en spiritueel en wist al deze elementen aan te raken. Zodoende heb ik door hem kunnen laten leiden en terugkijkend heb ik een rode lijn ontdekt. 

De ontmoeting met Roel heeft me opgeleverd dat ik

  • een aantal relevante professionele ervaringen dieper doorleefd heb
  • intuïtief keuzes heb kunnen maken wat in welke mate professioneel belangrijk voor mij is
  • mijn zelfkennis vergroot heb; o.a. schaduw kanten en waar ik me worstel

Daardoor kon ik meer ( volledig?) bij mezelf het gesprek met mijn werkgever aangaan over mijn professionele toekomst.”

Tjerk

______________________________________________________

“Koersonderzoek en persoonlijke coaching”

Een ontdekkingsreis met Roel Wink als reisgezel

“Ik had een punt bereikt waarop het rationeel bekeken goed ging in werk en privé, maar waarop in emotioneel opzicht ontevredenheid en onbehagen de kop opstaken. Ik had op papier een veelzijdige functie, leuke collega’s in een dynamische omgeving. De kinderen volwassen en op hun plek. En toch, en toch …

Ik had het gevoel niet los te kunnen komen van lang ingenomen rollen. Bovendien werden sommige van mijn kwaliteiten niet voldoende aangesproken. Ik wilde graag advies hoe ik zelf het heft in handen kon nemen om daarin verandering te brengen. Ik wilde weer energie krijgen van wat ik deed, in plaats van energie verliezen met getob over wat niet is.

Ik koos voor coaching in de vorm van een zogenoemd koersonderzoek. In een koersonderzoek denk je na over je loopbaan en levensloop tot nu toe en over een vervolg dat je daaraan het liefst zou geven. Als coach trof ik Roel Wink.

Een koersonderzoek is een intiem gebeuren. Om inzicht te krijgen in je drijfveren, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen moet je bereid zijn om naar jezelf en je verleden te kijken en te erkennen welke gevoelens bij bepaalde gebeurtenissen of fases in je leven horen. Hiervoor is een veilige omgeving nodig. Bij Roel Wink voelde ik mij veilig. Met zijn oprecht belangstellende vragen reist hij mee via je verleden naar het heden. Zijn waardevrije reflectie helpt je allereerst om te aanvaarden wat er is (“er is wat er is”), om vervolgens los te laten wat je niet mee wilt nemen. En dan te ontdekken wat je liefste wensen voor de toekomst zijn en hoe je die wensen kunt inzetten om je richting te bepalen.

Ik vond het een intensief, maar boeiend traject. Aanvankelijk had ik moeite met het eerste deel, het terugblikken op mijn levensloop; het ging er immers om waar ik heen wilde, niet waar ik vandaan kwam. Maar door je levensverhaal wordt de rode draad in je leven zichtbaar: in verschillende vormen en gedaantes zijn het steeds zelfde dingen die je energie geven en die je energie kosten. Roel’s belangstellende vragen stelden mij in staat vanuit net een andere hoek of met een andere belichting naar bekende dingen te kijken en verrast te worden door mezelf. Je zit er met je neus bovenop, maar je ziet het niet tot je een andere bril opzet.

Ik heb ontdekt door wat ik me wil laten leiden bij het kiezen van mijn verdere weg.

Met Roel  als coach wat dit niet zo zeer een zoektocht (trachten te vinden wat bekend, maar kwijt is), maar een ontdekkingsreis (op weg gaan naar onbekende gebieden en nieuwe wegen). En Roel was weliswaar de reisleider, maar zijn houding was die van reisgezel: gelijkwaardig, net zo onwetend en nieuwsgierig als ik, mij behoedend tegen eenzaamheid en verdwalen, iemand om mee te delen wat ik ontdekte. En bovenal prettig gezelschap met zijn verhalen, zijn mildheid, zijn wijsheid en zijn humor.”

Els

______________________________________________________

 

“Ik heb Roel leren kennen als docent bij de Post-HBO Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur van adviesbureau Hoogendijk (nu Vista Nova School voor Loopbaan en Leiderschap) . 

Mijn eerste indruk van Roel was meteen positief. Wat mij zeer aanspreekt in Roel als docent is de manier waarmee hij lichtheid en gepaste humor combineert met een grote hoeveelheid levens-en werkervaring.  Zijn ervaring en belezenheid zet hij op een wervelende en boeiende manier neer. Roel geeft hierbij gedrag van mensen natuurgetrouw weer zonder het geven van een oordeel.  Hij stipt belangrijke vragen over leven en werk aan op een manier die je zelf aan het denken zet. Roel beschikt over het talent op een boeiende, verhalende manier te vertellen en je tegelijkertijd te laten reflecteren.

Daarnaast heb ik Roel een keer gesproken als klankbord bij de opstart van mijn eigen bedrijf in loopbaanadvisering. Mij trof in dat gesprek zeer de gedegen voorbereiding op het gesprek. Op de nieuwe website van Roel staat een foto van een bospad. Dit bospad geeft de manier van werken van Roel bijzonder goed weer. In gesprek met Roel heb je het gevoel samen ontspannen aan het wandelen te zijn, alle mogelijkheden en (bos)paden  worden verkend. Roel zet je aan het denken door goed naar je te kijken, te luisteren naar je verhaal en door het vertellen van andere (levens)verhalen. Roel dwingt je te kijken naar kruisingen bij het nemen van belangrijke beslissingen en te ervaren hoe beslissingen voelen. Hiermee wordt een vruchtbare bodem/basis  gelegd voor verdere ontwikkeling.”

Sandra

______________________________________________________

 

“De loopbaan coaching is echt het allerbeste geweest wat mij kom overkomen. Ik zat echt vast en had een nieuwe richting nodig. De manier waarop Roel mij uitdaagde om na te denken, tot oplossingen en nieuwe plannen te komen heb ik zeer gewaardeerd. Ik  durf wel te stellen dat dit een ommekeer was die ik heel hard nodig had. Dus dank ik Roel nogmaals voor de fijne tijd, zijn aanmoediging en inspiratie!!”

Hanneke

______________________________________________________

 

“Roel gaf mij rust en vertrouwen”

“Mijn eerste kennismaking met Roel was een coachingstraject die een collega bij hem afnam. Hij maakte haar bewust van haar didactische kwaliteiten en dat gaf een enorme boost aan haar zelfvertrouwen en plezier in het lesgeven. Sindsdien stuur ik regelmatig collega’s naar hem door.

Pittige uitdagingen

Ik ben zelf naar Roel gestapt nadat ik moeder was geworden. Mijn thuissituatie was veranderd, maar ik wilde nog steeds een goede directeur zijn en een goede moeder en partner. Ik ben erg gedreven en ambitieus en worstelde met mijn nieuwe situatie en de soms pittige uitdagingen in het onderwijs. In korte tijd vonden een paar ingrijpende gebeurtenissen plaats. Een ouder en oud-leerling overleden onverwacht en een collega werd ernstig ziek. Als directeur moet je leren hiermee om te gaan, maar ik vond dat erg lastig.

Langzame vragen

Roel leerde mij dat het niet erg is om te laten zien dat een gebeurtenis je raakt en dat bepaalde situaties zijn zoals ze zijn. Dat gaf rust en vertrouwen. Zijn stijl van coaching is heel prettig. Hij laat je vertellen en stelt kritische vragen die je aan het denken zet. Langzame vragen noemt Roel dat. Vragen die tijd nodig hebben voordat het antwoord komt. Eén zo’n vraag was: ‘als je nu eens Carte Blanche krijgt van je organisatie. Wat ga je dan doen?’

Eye-opener

Ik ontdekte dat ik geen onhaalbare wensen had. Iets meer tijd voor mezelf en mijn gezin en vakinhoudelijk meer ruimte voor strategische beleidsontwikkeling. Dit inzicht was voor mij een eye-opener. Ik realiseerde mij dat ik heel mooi werk doe. Slechts een paar aanpassingen waren nodig om meer plezier en energie in mijn werk te krijgen.

Meer ontspanning

Mede dankzij de coaching voel ik me meer ontspannen. Ik was vaak heel serieus en geconcentreerd bezig om een schooldag goed te laten verlopen. Nu maak ik meer grapjes met collega’s en kinderen, of ik loop een groep binnen en doe een dansje met de kleintjes als het moment zich daarvoor leent. Dat voelt goed.

Helder perspectief

Het Openbaar Onderwijs in deze regio moedigt coaching aan omdat het mensen helpt in hun persoonlijke ontwikkeling. Om die reden heb ik zelf ook nog regelmatig gesprekken met hem. Het vak van schooldirecteur is soms eenzaam en dan is het goed om te kunnen klankborden. Kijken of je nog op de juiste weg zit. Roel kan daar heel goed in meedenken en is niet bang om zijn mening te geven. Hij laat zich niet afleiden door mooie praatjes. Daar prikt hij dwars doorheen. Gelukkig maar, want ik heb niets aan een coach die alleen maar met mij meepraat. Roel houdt je een spiegel voor op een eerlijke manier en dat heeft mij geholpen om helder perspectief te krijgen.”

Daphne – directeur van een basisschool

 

______________________________________________________

 

 

“Belemmerende overtuigingen werden één-voor-één afgepeld”

“Roel was mijn supervisor tijdens mijn Post HBO Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur methode Hoogendijk bij Vistanova. Een boeiende studie, waarin je ook regelmatig met jezelf wordt geconfronteerd. Voordat je iemand kan coachen, moet je processen doorleefd hebben voordat je anderen kan helpen.  

Herwaarderen

Door de coaching van Roel en de ervaringen tijdens mijn opleiding ben ik karaktertrekken gaan herkennen en herwaarderen. Ik heb Arubaanse roots en de  Zuid-Amerikaanse mentaliteit heb ik meegekregen. Zij maken zich over het algemeen niet zo snel druk en dat doe ik ook niet. Toch heb ik altijd moeite gehad met deze karaktertrek, want ik miste bij mezelf een bepaalde drive, ambitie en discipline. Roel zag mijn relaxte aard juist als iets positiefs. Ik laat me niet snel gek maken door mensen en breng deze rust ook over op mijn cliënten.

Eye-opener

Die herwaardering was voor mij een eye-opener. Door de coaching leerde ik mezelf nog meer te accepteren zoals ik ben. Belemmerende overtuigingen werden één voor één afgepeld waardoor een stille wens  aan de oppervlakte kwam; een eigen praktijk als Loopbaancoach.  

Waardevolle leerervaring

Naast mijn werk als HR adviseur, heb ik nu een praktijk aan huis waar ik cliënten ontvang. Roel heeft me hierin gespiegeld en geleerd om pijnpunten in coachgesprekken op te zoeken. Geen zaken en emoties uit de weg gaan, maar ze juist benoemen. De eerste keer dat ik dit in een coachgesprek deed moest ik een drempel over, maar het zorgde wel voor de gewenste verdieping in het traject met mijn coachee.

Dicht bij mezelf blijven

Nu deze drempel is genomen, is het makkelijker voor mij om pijnpunten op te zoeken in coachgesprekken. Kritisch zijn en durven spiegelen is nodig om zaken te verhelderen. Daarvoor gaan mensen immers naar een coach. Ik heb een goed gevoel over deze nieuwe stap in mijn carrière. En ik durf ook te vertrouwen op dat gevoel. Door dicht bij mezelf te blijven weet ik dat ik van waarde kan zijn voor mensen met loopbaanvragen. Dat inzicht en vertrouwen dank ik mede aan de supervisie sessies met Roel.

Roel gaf mijn twijfels de juiste woorden.”

Andrea – HR adviseur en zelfstandig loopbaancoach

______________________________________________________

 

“Ik had een heel mooie baan bij de rechtbank op een rechtsgebied dat ik heel leuk en interessant vond. Toch begon het te kriebelen. Ik had een heel inhoudelijke functie, maar mocht me ook graag bezighouden met allerlei organisatorische vraagstukken. Die ruimte was er ook, maar toen zeker werd dat ik zou worden overgeplaatst naar een andere locatie, begon ik te twijfelen. In mijn nieuwe werk zou die organisatorische ruimte er niet zijn. Wilde ik dat wel? En kon ik dat wel? Al die twijfels kwamen naar boven in een functioneringsgesprek. Mijn leidinggevende wees me toen op de mogelijkheden van coaching. Zo is Roel op mijn pad gekomen.

To the point

Roel’s verhaal op zijn site sprak me het meeste aan. To the point en in begrijpelijke taal. Daar had ik behoefte aan, want mijn onderzoeksvraag was vooral zakelijk van aard. 

Mijn carrière stond op een kruispunt en ik wilde een goede keus kunnen maken. Een loopbaan in een meer organisatorische baan of me verder ontwikkelen in een vooral inhoudelijke functie. Dat laatste sloot het meest aan op mijn werkervaring, vond ik ook interessant en het paste bij mijn studie rechten die ik op dat moment nog volgde. Maar tijdens ons intakegesprek werd mijn onderzoeksvraag al beantwoord. Roel gaf mijn twijfels de juiste woorden waardoor het antwoord als vanzelf bij me naar boven kwam.

Traject loopbaancoaching

Maar mijn behoefte aan coaching bleef. Ondanks het antwoord op mijn vraag, was het in mijn hoofd nog een warboel aan gedachtes en keuzemogelijkheden. Ik zocht iemand die mij hielp om deze te duiden. Daarom ben ik een traject met loopbaancoaching aangegaan bij Roel. Dat begon met het schrijven van een biografie en het maken van verschillende opdrachten. Tijdens de gesprekken was er voldoende ruimte om te reflecteren op dat wat er allemaal met mij en om mij heen gebeurde. En dat was veel, want ik kreeg al snel twee nieuwe banen aangeboden. Op dat moment had ik Roel hard nodig om een goede keus te maken.

Waardevolle combinatie

Gelukkig heeft hij me voldoende inzichten gegeven om de juiste beslissing te maken.

Roel heeft mij laten inzien dat ik bijzondere eigenschappen heb voor deze functie. Ik kan enerzijds zakelijk en efficiënt opereren en stel kritische vragen. Dat dank ik vooral aan mijn financiële achtergrond. Anderzijds kan ik ook mijn zachte kant laten zien in gesprekken. Ik vind het belangrijk om een team bij elkaar te houden en zal zaken niet snel op de spits drijven. Ik kan bijvoorbeeld ook heel erg genieten als een gesprek goed verloopt en iemand met een tevreden gevoel weer aan het werk gaat. Voorheen moffelde ik dat gevoel een beetje weg. Ik vond het niet zo belangrijk en zag het als iets vanzelfsprekends. Maar Roel heeft me laten inzien dat deze eigenschappen wél bijzonder zijn. Het is een waardevolle combinatie voor een organisatorische functie.

Die herwaardering voor mijn kwaliteiten is voor mij een heel belangrijk inzicht geweest in dit traject.”

Gert  – Teamvoorzitter Administratie Bewind bij de Rechtbank