LOOPBAANBEGELEIDING, COACHING, OPLEIDING EN TRAINING

Zelfsturing

Het stimuleren van de zelfsturing door individuen en teams is een belangrijke voorwaarde om de beweeglijkheid en dus het verandervermogen van mens en organisatie op peil te houden.

Daartoe is het van belang om in plaats van de neiging tot beheersing een groter beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Kwaliteit ontstaat doorgaans niet door regels en procedures, maar door de energie van mensen. Daarmee is een echte omslag te maken naar een pro-actieve houding.

Die omslag is niet te maken als mensen alleen worden gevoed met theoretische en technische kennis. Er zal daarnaast tijd moeten worden genomen om stil te staan bij nieuwe ontwikkelingen en daar persoonlijke en team-antwoorden bij te zoeken.

Verandering doet een beroep op de dynamiek van mensen en het biedt kansen op ontwikkeling.

Daartoe dienen mensen dan wel tijd en energie te besteden aan de vraag hoe de relatie tussen de persoon, die ze zijn, en de activiteiten en het werk dat ze ondernemen goed is te onderhouden.

De ondernemende houding, die steeds meer zal worden gevraagd, kan bevorderd worden door een goede coaching op dit punt. Uitgangspunt in die coaching is het her-ontdekken van de eigen talenten, energie en zelfvertrouwen. Daardoor kunnen aspecten die het eigen functioneren of dat van het team of de organisatie betreffen effectief worden beïnvloed.


De weg waarlangs een en ander vorm kan krijgen is divers:

Persoonlijke coaching

  • Werken aan een effectiever functioneren.
  • Zicht krijgen op de eigen kwaliteiten en ontwikkelthema’s.
  • Het ontwikkelen van een meer effectieve leiderschapsstijl.

Teambegeleiding

  • Zoeken naar de kwaliteiten in een team en het bepalen van de verdere route tot ontwikkeling;
  • Het trainen en coachen van teams in een meer effectieve wijze van samenwerking.

Centraal in de begeleiding staan de eigen verantwoordelijkheid van individuen en teams, het bundelen en richten van de energie en de toets aan de realiteit en haalbaarheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *